ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Dag van de Dialoog, vrijdag 24 november

Editie: 2006

Locatie: Buurthuis Schiemond, Delfshaven

 

We zitten bij elkaar op misschien wel een van de mooiste plekjes in Delfshaven: Buurthuis Schiemond, met uitzicht op de Maas en voorbijkomende schepen. In de deelgemeente Delfshaven zijn 4 tafels georganiseerd door sociaal-cultureel werk DISCK, op 2 verschillende locaties. Het is dit jaar de eerste keer dat DISCK als organisatie deelneemt aan de Dag van de Dialoog.

 

Aan de dialoogtafel waar ik ben ingedeeld, zit een dwarsdoorsnede van mensen die actief zijn in de wijk, zowel vrijwillig, als bewoner of beroepsmatig via hun werk. De twee tafelvoorzitsters dragen gezamenlijk een inspirerende tekst/gedicht voor. Een leuke opening!

 

Wie zijn de deelnemers aan deze tafel:
Anne Rose zit onze tafel voor. Wij kennen elkaar een beetje. Want Anne Rose is behalve journaliste ook actief bij debatavonden, die maandelijks door DISCK georganiseerd worden in buurthuis/LCC Piet Hein. Zij schrijft vooral over haar stad. En vindt dat juist het 'kleine' heel belangrijk is.
Necati, is werkzaam bij Woonbron en erg betrokken bij de wijk. Hij vindt het belangrijk om de mensen die de stad hebben verlaten weer terug te winnen, en zeker ook om de actieve mensen proberen vast te houden.
Gonneke. Zij werkt bij het project Mensen Maken de Stad, via het opbouwwerk. Zelf woont ze in Tilburg. Gonneke gaat vooral voor de mensen, waar ze ook wonen.
Ruben is actief op veel terreinen, vooral als vrijwilliger. Hij woont nog niet zo lang in Rotterdam. De meeste tijd steekt hij in het beheerswerk voor de stichting BARR, die veel verschillende activiteiten organiseert voor Javanen.
Magda woont in de buurt. Zij is betrokken bij het parkje in de Schoonderloostraat, ook doet ze mee aan dingen die er in de straat te doen zijn. Verder is ze beroepsmatig vooral actief met vrouwen. Ze is vrouwenwerkster in het sociaal cultureel werk.
Sophia heeft al aan diverse projecten meegewerkt, via Delphi Opbouwwerk. Ze woont 2 jaar in Rotterdam, gaat binnenkort verhuizen. Haar motto is: bewoners gaan samen voor de stad. De mensen zorgden ervoor dat ze van Rotterdam is gaan houden.
Pinto is ambassadeur voor Tweede Thuis. Hij werkt onder meer aan opvoedingsondersteuning binnen de Javaanse gemeenschap, werkt zowel met ouderen als jongeren, levert veel directe persoonlijke hulpverlening. En hij is wekelijks te horen met zijn eigen programma via Radio Amigo.
Fatima is erg actief in haar directe woonomgeving. Ze vindt het belangrijk dat alle mensen meewerken om te zorgen dat de sfeer goed is, dat het schoon blijft, en vooral veilig. Ze is werkzaam als schoonheidsspecialiste en doet verder wel mee aan activiteiten, vooral als er ook met elkaar gesproken wordt, zoals vandaag.
Jolie gaat sinds ze bij DISCK werkt wat minder voor haar eigen stad (Schiedam) en voelt zich meer betrokken bij de bewoners van Delfshaven en in het bijzonder Spangen, want daar is haar uitvalsbasis. Samen dingen voor elkaar krijgen, zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen zijn haar uitgangspunten. Ze heeft veel ervaring in de politiek en besturen. Maar vindt dit werk veel directer en dichter bij de mensen staan.

 

Wat was je mooiste ervaring in de stad:

 • Koninginnedag en de mogelijkheid dat er lekker rommelige dingen gebeuren.
 • Samen opruimen en vooral: het effect van zo'n actie.
 • Mensen helpen.
 • Ruimte creëren, zodat mensen met elkaar in gesprek gaan, wat normaal niet gebeurt. Ruimte om die dingen te doen.
 • Veranderingen tot stand brengen, meer: 'samen wonen samen doen'.
 • 'Multicultureel' werken, wonen, doen, dan komt er meer afwisseling en zijn er minder hokjes.
 • Samen dingen tot stand brengen, zoals het Arabische filmfestival en zorgen dat daar ook vrouwen naar toe gaan, zorgen dat kinderen fijn kunnen spelen.
 • Weg met de eilandjescultuur!
 • Sommigen doen helaas niet mee en maken er een zooitje van.

Als mensen door elkaar wonen, interesseren ze zich dan ook voor elkaar?

 • Ja, dat gebeurt automatisch: je hebt wel bepaalde gemeenschappelijke belangen of dingen in de straat en buurt.
 • Nee, dat ligt veel genuanceerder. Mensen kiezen hun kennissen of vrienden toch vooral op basis van gemeenschappelijke interesse, hobby, leefstijl.
 • Je spreekt elkaar wel als je dingen deelt: vrouwen met kinderen op dezelfde peuterspeelzaal.....
 • Er is sprake van individualisering: iedereen voor zich.
 • Taal is een voorwaarde, belangrijk om te communiceren. Veel mensen vallen om die reden af bij gemeenschappelijke dingen, of hangen juist bij elkaar omdat ze dezelfde taal spreken. Voor ouderen is dat erg lastig. Laat ze dan maar met rust.
 • Nee: zelfredzaamheid is erg belangrijk, denk aan de regels, of bij ziekte, je kunt niet verwachten dat je kinderen of buren alles voor je blijven vertalen.
 • Overigens: in Delfshaven zijn ook veel autochtonen analfabeet.
 • Doe eens iets met de positieve ontwikkelingen en invloeden: er zijn juist veel nieuwe schrijvers en dichters in Nederland, met Marokkaans, Iraans en of andere afkomst.. Zij zijn voor ons allemaal interessant en belangrijk. Prikkel de mensen, stimuleer ze, moedig ze aan, laat zien wat het je oplevert, dat is beter dan verplichten of dwingen.
 • Met iedereen kunnen praten is juist erg leuk. Dat zou het uitgangspunt kunnen zijn.
 • Veel mensen zijn helaas bang/worden bang gemaakt voor elkaar.

 

Hoe zou je stad er uit zien als je je hart zou volgen? Dit thema levert veel gespreksstof op en daar komen ook leuke en praktische ideeën uit, waar vrijwel iedereen zich in herkent:

 • Mooi, schoon, veilig. Iemand is om die reden erg voor cameratoezicht, anderen juist niet.
 • Over de invloed en mogelijkheden van architectuur raken we bijna niet uitgepraat: er is juist nu zo veel mogelijk: architecten uit andere landen, mediterrane sfeer, kleurrijker bouwen, zorgen voor veel diversiteit, huizen moeten afspiegeling zijn van de verscheidenheid aan bewoners.
 • Meer warmte, meer groen en kleur.
 • Het zou mooi zijn als jongeren van nu ook architectuur gaan doen of zich met huisvesting bezig houden: dat stimuleert de diversiteit.
 • Het kan best nog socialer, ook de goedkopere huizen kunnen mooier, dat stimuleert mensen om het mooi te houden. Juist als het geen eenheidsworst is: dan is het ook meer hun huis.
 • Er kunnen best meer beelden, muurschilderingen en andere aanvullingen op het straatleven komen. Leuk is b.v. de gedichten in Spangen bij de straatnamen. Je kunt bewust voor nieuwe straatnamen kiezen, die verwijzen naar of relatie hebben met de verscheidenheid aan de afkomst van de huidige Rotterdamse bevolking.
 • Denk daarbij tevens aan gewoonten en producten uit die landen.
 • Mensen moeten zich vrij voelen om elkaar te durven aanspreken, samen veiligheid versterken. Dat kan niet alleen van de politie afkomen.
 • Sommige mensen kunnen/durven niet veel. Doe iets aan dat onvermogen, geef ze cursussen, biedt ze vaardigheden aan, leer ze ook om samen uit meningsverschillen te komen, zet veroorzakers en klagers eens bij elkaar om naar oplossingen te zoeken.
 • Doe ook iets met de (hang)jongeren dat echt werkt, zodat ze geen bedreiging vormen.
 • Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

 

Aan de laatste vraag: 'Waar zet je je nou met hart en ziel voor in?', kwamen we niet echt meer toe. We konden nog net gezamenlijk constateren dat er voor de deelnemers aan deze tafel een gemeenschappelijk trefwoord geldt: mensen.

 

Jolie Hakkert