ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
Dag van de Dialoog Rotterdam

Info

Dagjes van de Dialoog 2016

Jubileumjaar: Dialoog 15 jaar

Dit jaar bestaan we 15 jaar en dit heuglijke feit willen we speciaal uitdragen. Wilden we al wel doorgaan met de dialoog, de aanslagen geven ons des te meer redenen om de Dialoog te continueren! Juist nu! Wij willen dit jaar meer en extra dialoog faciliteren en wij gaan dit doen in samenwerking met de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.

 

Dagjes van de Dialoog: elke Derde zaterdagmiddag van de maand een Dialoogtafel

We gaan – naast de Dag van de Dialoog in november – vanaf mei elke derde zaterdag van de maand een dialoogtafel organiseren i.s.m. de Centrale Bibliotheek. Telkens met een ander dialoogthema. De eerste Dialoogtafel is 21 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Er staat een Dialoogtafel gedekt in de bibliotheek. Meedoen? Kijk op http://dagvandedialoog.nl/Meedoen/ of mail naar info@dagvandedialoog.nl

 

 

Activiteitenverslag 2015

We hebben een roerig jaar achter de rug met de dialoog in Rotterdam. We hebben weer veel (137) dialoogtafels georganiseerd waar mooie dialogen hebben plaatstgevonden. Zowel over het thema 'Mij een Zorg' alsook over eenzaamheid en integratie. We kijken daarop met plezier terug, dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan wederom een succesvol dialoogjaar!

Maar terwijl we feestelijk de Dag van de Dialoog 2015 aan het afsluiten waren in de Oranjeboomstraat, vonden wederom aanslagen in Parijs plaats. Het bevestigde onze houding dat de dialoog moet doorgaan, ter verbinding van allerlei (groepen) Rotterdammers ter bevordering van de sociale cohesie in Rotterdam. 

Download hier ons Activiteitenverslag 2015.

Vluchtelingen welkom!

Tekening van Len Munnik
Tekening van Len Munnik

Onder andere op zondag 29 november 2015 heeft in Rotterdam een demonstratie/manifestatie van Pegida plaatsgevonden. Wij als Stichting In Dialoog / Dag van de Dialoog Rotterdam pakken dergelijke activiteiten graag aan om te ondersteunen dat wij in Rotterdam de vluchtelingen juist moeten verwelkomen, met ontmoeting en interesse en inspiratie - niet met gesloten houding en strijd. Vuchtelingen zouden juist met de (directe) omgeving, met Rotterdam in open dialoog moeten gaan teneinde vanuit daar verder te kunnen in de samenleving in Rotterdam. Dus vandaar: Vluchtelingen, U bent hier welkom! 

Dialoog met door!

Dialoog met door!

Onze 14e editie van de Dag van de Dialoog Rotterdam was op vrijdag de 13e nog niet koud, of het ijs- en ijskoude nieuws vanuit Parijs kwam diezelfde avond tot ons met de aanslagen van ISIS in Parijs.

 

De WTC-aanslagen in New York in 2001 waren voor ons in Rotterdam de aanleiding om samen een Dag van de Dialoog op te richten, waarmee we elkaar konden vasthouden en ontmoeten, óók in moeilijke tijden wanneer we (als samenleving) op de proef werden gesteld. Waren daarna bijvoorbeeld de aanslagen op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Charlie Hebdo, de oorlog in Irak en de stevige discussies rondom de actuele thema's van zwarte piet en de vluchtelingenstroom niet al voldoende aanleiding om met de dialoog door te gaan, dan is het deze aanleiding van gisteravond wel. Tijdens de dialogen kunnen deze en persoonlijke thema’s een plek krijgen, wat het nut van de dialoog ook direct duidelijk maakt.

 

In 2016 bestaan we als Dag van de Dialoog Rotterdam 15 jaar. We hebben in deze periode veel meegemaakt, we zullen de komende jaren nog veel meemaken. Het is goed dat naast allerlei instrumenten ter stabilisatie van een samenleving, óók de dialoog wordt ingezet. Dag in, dag uit! Laten we samen het goede gesprek voortzetten, laten we samen elkaar goed vasthouden, laten we samen elkaar positief inspireren ... morgen, in ons jubileumjaar 2016, in de dagen en jaren erna. We rekenen op jou, Rotterdam lukt dat!

137 dialogen in 2015

Thema 2015
Thema 2015

Het definitief aantal dialoogtafels in 2015 is uiteindelijk 137 geworden. Het brengt het aantal dialoogtafels op net iets meer dan het dialoogjaar ervoor. Kwantitatief is één, net zo belangrijk is de kwaliteit van de dialooggesprekken aan de tafels. Dit jaar zijn ruim 100 gespreksleiders getraind, die juist de kwaliteit van de dialogen hooghouden en daarin sturen.

 

De Rotterdamse dialoogtafels stonden in de Week van de Dialoog 2015 overal: op de linker en rechter Maasoever, in de kerk en moskee, chique in het Nationale Nederlanden-gebouw en in het wijkbejaardentehuis of Huis van de Wijk. In het uitvaartcentrum of het Stadhuis, bij de studentevereniging of bij Marijke thuis. Bijna overal stonden de dialoogtafels gedekt.

 

In 2015 was het dialoogthema 'Mij een Zorg'. Dit thema was mede tot stand gekomen in samenwerking met onze strategische partners. Welke zorg heb jij, en voor wie of wat (in de wijk) zorg jij speciaal? Maar ook andersom: wie is er bezorgd om jou, wie zorgt er speciaal voor jou? Of kan het je allemaal niks schelen en is het 'jou een zorg’? Het thema kon op verschillende manieren worden ingezet, voldoende prikkelend om erover in dialoog te gaan. Kijk hier http://www.dagvandedialoog.nl/nieuws/41 naar het pakkende promofilmpje.

 

Uitkomsten

De Dag van de Dialoog Rotterdam 2015 vond voor de 14e keer plaats tijdens de nationale Week van de Dialoog die in 125 Nederlandse gemeenten wordt gehouden van 6-13 november 2015. In deze week had elke Rotterdamse partnerorganisatie zijn/haar eigen Dag op zijn/haar eigen locatie. Via de aparte link http://dialoogtafels.azurewebsites.net/dialogen/zuid-holland/rotterdam/history kun je kijken naar vele afzonderlijke dialoogtafels die geweest zijn, reeds gerealiseerd zijn. Voor sommige tafels zijn daarvan ook de uitkomsten van de dialogen opgenomen. Neem een kijkje 'op de dialoogtafel', dan krijg je een beeld van hoe het eraan toe gaat aan zo'n tafel.

 

Dankjewel!

Geweldig dat het is gelukt om in 2015 zoveel Rotterdammers te bereiken! Hartelijk dank aan iedereen die aan deze 14e editie heeft meegewerkt! Het is ook een mooie aanloop naar ons speciale jubileumjaar 2016: de Dag van de Dialoog Rotterdam bestaat in 2016 15 jaar. 

Dialoog met/over vluchtelingen

Dialoog met/over vluchtelingen

De Dag van de Dialoog Rotterdam is mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van het Manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen'. Het onderwerp 'vluchtelingen', het beleid, de aanpak, de meningen, de strijd, etc. kan o.i. wel wat dialoog gebruiken en vandaar dat we dit initiatief van harte ondersteunen! 

 

Zie op http://rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl/ meer informatie over de organisatie en initiatiefnemers van het manifest, en onderteken de petitie ook! 

Beschermheer Ahmed Aboutaleb van de Dag van de Dialoog Rotterdam:
“Ik ondersteun dit initiatief al jaren. Het is goed dat Rotterdammers elkaar blijven ontmoeten, elkaars verschillen onderkennen en vanuit die kracht samen aan zichzelf en aan het dynamische Rotterdam bouwen.”

 

Rabobank Rotterdam sponsort de Dag van de Dialoog 2015. Ook organiseren zij iedere editie vele tafels op diverse plaatsen in Rotterdam.


 

De gemeente Rotterdam subsidieert de initiatiefnemer en organisator, de stichting In Dialoog.