ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Info

 

Doe juist nú mee dit jubileumjaar; 15 jaar Dag van de Dialoog Rotterdam

Het is feest dit jaar: de Dag van de Dialoog Rotterdam  bestaat in november 15 jaar en dat willen we speciaal in de Nationale Week van de Dialoog met u vieren. In de 15 jaren hebben we als dialoogorganisatie veel meegemaakt en hebben we vele, goede dialogen georganiseerd. We hebben daarmee meer tienduizenden Rotterdammers bereikt, met behulp van honderden Rotterdammers en Rotterdamse organisaties. Doe je dit jaar (ook weer eens ) mee?

Het Rotterdamse jaarthema in november is dit jaar ’Je suis Rotterdammer’. Dit thema kwam tijdens het DialoogCafé in juni jl. als beste uit de bus. Het is een thema wat ons voldoende doet prikkelen om over in gesprek te gaan; je kan er alle kanten mee op. Bijvoorbeeld: Voel jij je Rotterdammer en waarom? Wie of wat zie jij als je in de spiegel kijkt? En natuurlijk kunnen ook de gevoelens en ervaringen omtrent de aanslagen in/buiten Europa in deze dialoog een plek krijgen.

Een aantal organisaties heeft haar dialoogtafels al ingepland, laten we er dit jaar nog een mooier jaar van maken dan de voorgaande jaren! Heb je nog vragen, wil je dit jaar meedoen als deelnemer, als tafelorganisator of anderszins? Meld je aan op onze website onder meedoen:  http://www.dagvandedialoog.nl/Meedoen/

Dialoogtafel in de bibliotheek

 

De eerstvolgende dialoogtafel is in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Je kan je aanmelden voor 15 oktober  voor het thema 'Wat is ´t je waard`. Bijgevoegd het filmpje van de voorlaatste keer.

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan via  http://dagvandedialoog.nl/Meedoen of mail naar info@dagvandedialoog.nl o.v.v. meedoen 15 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn jarig en vieren dat dit jaar

Wij zijn jarig en vieren dat dit jaar

 

We zijn allebei jarig: de Dag van de Romantische Muziek wordt dit jaar dertig, de dag van de Dialoog Rotterdam wordt 15 jaar. Dat is wel iets om te vieren.

 

Daarom twee dialoogtafels in de vooravond van de Dag van de Romantische muziek op 20 augustus a.s. in het park bij de Euromast. Kijk onder http://dagvandedialoog.nl/Meedoen/

hoe je je gratis aan kan melden. 

Aanslagen gaan door, de dialoog gaat door!

De Graaf raakt ons in 't hart
De Graaf raakt ons in 't hart

Tja, er is wederom een mega-aanslag gepleegd op de internationale samenleving die ons hart hard raakt! Dit weekend in Orlando, de LGBTI-community met vele doden en gewonden treffend. Verschrikkelijk, zoals dat was/is in meerdere plekken in de wereld. Verschrikkelijk, zoals dat was op 9/11 - ook in de USA - van waaruit wij als Rotterdamse (en Nederlandse) Dag van de Dialoog zijn ontstaan. Dit jaar bestaan we 15 jaar, het is fijn dat dergelijke gebeurtenissen een authentieke plek kunnen krijgen aan de dagvandedialoog-tafels. Goed ook dat de Rotterdamse LGBTI-community ook zo intenstief betrokken is bij deze jaarlijkse dialogen!

 

Dialoog en aanslagen, dialoog en terrorisme ... lazer op met je softe aanpak! Ten minste, dat zou je kunnen denken en zeggen. Wij als Dag van de Dialoog Rotterdam zijn ons bewust van onze beperkingen, maar ook onze kracht! Het is écht en-en, bewezen interventies naast elkaar, elkaar aanvullend, elkaar versterkend. Niet overtuigd? Kijk dan - met dank aan onze winnaar Dialoog Award 2007 Roos Nabben van BKSA - naar het college van Beatrice de Graaf, terrorisme-expert, en haar relaas tijdens een DWDD University college (http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/nieuw-college-dwdd-university-beatrice-de-graaf-over-terrorisme, ter hoogte van 50.50h filmpje): "Ontmoet, leg relaties en verbanden, leer kennen, smeed bondgenoten, doe aan community policing, investeer in kennis en knooppunten ..." Dus: ga de dialoog aan! Dat is het devies om terrorisme en aanslagen te bestrijden. At least 1 van de 8 bepaalde interventies, zoals De Graaf ze benoemd.

 

Hoe erg ook, de aanslagen gaan door, de wereld draait in die zin hélemaal door! Maar gelukkig draait de dialoog ook door!!!

 

Reactie? Schrijf gerust naar info@dagvandedialoog.nl.

Feest en dank

Dit jaar bestaan we als Dag van de Dialoog 15 jaar. Het moment om ook weer eens stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van de Dag van de Dialoog Rotterdam. En speciaal dank aan Brahma Kumaris Spiritiuele Academie die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Dagjes van de Dialoog 2016

Jubileumjaar: Dialoog 15 jaar

Dit jaar bestaan we 15 jaar en dit heuglijke feit willen we speciaal uitdragen. Wilden we al wel doorgaan met de dialoog, de aanslagen geven ons des te meer redenen om de Dialoog te continueren! Juist nu! Wij willen dit jaar meer en extra dialoog faciliteren en wij gaan dit doen in samenwerking met de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.


Zelf een dag organiseren? Do it yourself at home! 

Oftewel organiseer zelf eens een tafel bij je thuis. Bij voorkeur door ervaren gespreksleiders. Op 23 mei hebben we in de Centrale Bibliotheek het thema "Verplaats je" met zeven Rotterdammers besproken. Met onderstaande vragen kan je zelf een goede dialoog aangaan door middel van onderstaande methodiek. - vier gespreksrondes- 

 

1. Kennismaken: Stel jezelf kort voor en vertel hoe jij je het liefst verplaatst.

2. Evaringen delen: Wat is je meest bijzondere moment wanneer jij je hebt verplaatst. ( in iets, ergens naar toe.

3. Droomvraag: Doe je ogen dicht en verplaats je in iets of een situatie. Waar ga je naartoe, hoe ziet het eruit.

4. Actie: Wat ga jij morgen doen om je droom dichterbij te brengen 

 

We zijn benieuwd naar je bevindingen. Let us know! En email naar info@dagvandedialoog.nl

 

 

Dagjes van de Dialoog: elke Derde zaterdagmiddag van de maand een Dialoogtafel

We gaan – naast de Dag van de Dialoog in november – vanaf mei elke derde zaterdag van de maand een dialoogtafel organiseren i.s.m. de Centrale Bibliotheek. Telkens met een ander dialoogthema. De eerstvolgende Dialoogtafel is op zaterdag 18 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Er staat een Dialoogtafel gedekt in de bibliotheek. Meedoen? Kijk op http://dagvandedialoog.nl/Meedoen/ of mail naar info@dagvandedialoog.nl

 

 

Activiteitenverslag 2015

We hebben een roerig jaar achter de rug met de dialoog in Rotterdam. We hebben weer veel (137) dialoogtafels georganiseerd waar mooie dialogen hebben plaatstgevonden. Zowel over het thema 'Mij een Zorg' alsook over eenzaamheid en integratie. We kijken daarop met plezier terug, dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan wederom een succesvol dialoogjaar!

Maar terwijl we feestelijk de Dag van de Dialoog 2015 aan het afsluiten waren in de Oranjeboomstraat, vonden wederom aanslagen in Parijs plaats. Het bevestigde onze houding dat de dialoog moet doorgaan, ter verbinding van allerlei (groepen) Rotterdammers ter bevordering van de sociale cohesie in Rotterdam. 

Download hier ons Activiteitenverslag 2015.

Vluchtelingen welkom!

Tekening van Len Munnik
Tekening van Len Munnik

Onder andere op zondag 29 november 2015 heeft in Rotterdam een demonstratie/manifestatie van Pegida plaatsgevonden. Wij als Stichting In Dialoog / Dag van de Dialoog Rotterdam pakken dergelijke activiteiten graag aan om te ondersteunen dat wij in Rotterdam de vluchtelingen juist moeten verwelkomen, met ontmoeting en interesse en inspiratie - niet met gesloten houding en strijd. Vuchtelingen zouden juist met de (directe) omgeving, met Rotterdam in open dialoog moeten gaan teneinde vanuit daar verder te kunnen in de samenleving in Rotterdam. Dus vandaar: Vluchtelingen, U bent hier welkom! 

Dialoog met door!

Dialoog met door!

Onze 14e editie van de Dag van de Dialoog Rotterdam was op vrijdag de 13e nog niet koud, of het ijs- en ijskoude nieuws vanuit Parijs kwam diezelfde avond tot ons met de aanslagen van ISIS in Parijs.

 

De WTC-aanslagen in New York in 2001 waren voor ons in Rotterdam de aanleiding om samen een Dag van de Dialoog op te richten, waarmee we elkaar konden vasthouden en ontmoeten, óók in moeilijke tijden wanneer we (als samenleving) op de proef werden gesteld. Waren daarna bijvoorbeeld de aanslagen op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Charlie Hebdo, de oorlog in Irak en de stevige discussies rondom de actuele thema's van zwarte piet en de vluchtelingenstroom niet al voldoende aanleiding om met de dialoog door te gaan, dan is het deze aanleiding van gisteravond wel. Tijdens de dialogen kunnen deze en persoonlijke thema’s een plek krijgen, wat het nut van de dialoog ook direct duidelijk maakt.

 

In 2016 bestaan we als Dag van de Dialoog Rotterdam 15 jaar. We hebben in deze periode veel meegemaakt, we zullen de komende jaren nog veel meemaken. Het is goed dat naast allerlei instrumenten ter stabilisatie van een samenleving, óók de dialoog wordt ingezet. Dag in, dag uit! Laten we samen het goede gesprek voortzetten, laten we samen elkaar goed vasthouden, laten we samen elkaar positief inspireren ... morgen, in ons jubileumjaar 2016, in de dagen en jaren erna. We rekenen op jou, Rotterdam lukt dat!

137 dialogen in 2015

Thema 2015
Thema 2015

Het definitief aantal dialoogtafels in 2015 is uiteindelijk 137 geworden. Het brengt het aantal dialoogtafels op net iets meer dan het dialoogjaar ervoor. Kwantitatief is één, net zo belangrijk is de kwaliteit van de dialooggesprekken aan de tafels. Dit jaar zijn ruim 100 gespreksleiders getraind, die juist de kwaliteit van de dialogen hooghouden en daarin sturen.

 

De Rotterdamse dialoogtafels stonden in de Week van de Dialoog 2015 overal: op de linker en rechter Maasoever, in de kerk en moskee, chique in het Nationale Nederlanden-gebouw en in het wijkbejaardentehuis of Huis van de Wijk. In het uitvaartcentrum of het Stadhuis, bij de studentevereniging of bij Marijke thuis. Bijna overal stonden de dialoogtafels gedekt.

 

In 2015 was het dialoogthema 'Mij een Zorg'. Dit thema was mede tot stand gekomen in samenwerking met onze strategische partners. Welke zorg heb jij, en voor wie of wat (in de wijk) zorg jij speciaal? Maar ook andersom: wie is er bezorgd om jou, wie zorgt er speciaal voor jou? Of kan het je allemaal niks schelen en is het 'jou een zorg’? Het thema kon op verschillende manieren worden ingezet, voldoende prikkelend om erover in dialoog te gaan. Kijk hier http://www.dagvandedialoog.nl/nieuws/41 naar het pakkende promofilmpje.

 

Uitkomsten

De Dag van de Dialoog Rotterdam 2015 vond voor de 14e keer plaats tijdens de nationale Week van de Dialoog die in 125 Nederlandse gemeenten wordt gehouden van 6-13 november 2015. In deze week had elke Rotterdamse partnerorganisatie zijn/haar eigen Dag op zijn/haar eigen locatie. Via de aparte link http://dialoogtafels.azurewebsites.net/dialogen/zuid-holland/rotterdam/history kun je kijken naar vele afzonderlijke dialoogtafels die geweest zijn, reeds gerealiseerd zijn. Voor sommige tafels zijn daarvan ook de uitkomsten van de dialogen opgenomen. Neem een kijkje 'op de dialoogtafel', dan krijg je een beeld van hoe het eraan toe gaat aan zo'n tafel.

 

Dankjewel!

Geweldig dat het is gelukt om in 2015 zoveel Rotterdammers te bereiken! Hartelijk dank aan iedereen die aan deze 14e editie heeft meegewerkt! Het is ook een mooie aanloop naar ons speciale jubileumjaar 2016: de Dag van de Dialoog Rotterdam bestaat in 2016 15 jaar.