ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Info

2017 !!

2017 !!

Wij wensen iedereen alle goeds voor 2017 en dat er weer veel goede dialogen gevoerd mogen worden. Wij willen jullie aandacht vestigen op het thema "Ook ik ben Rotterdammer" op vier verschillende locaties in de maand januari.

Inschrijven hiervoor kan via ookikbenrotterdammer@gmail.com

Veel plezier met 15e Dag van de Dialoog Rotterdam

Start van Dag van de Dialoog 2016
Start van Dag van de Dialoog 2016

Op vrijdagochtend 4 november 2016 is officieel de Dag van de Dialoog Rotterdam gestart met als thema 'Je Suis Rotterdammer'. In het Timmerhuis organiseerde IDEM (stedelijk expertisecentrum Rotterdam) met haar partners deze 12 dialoogtafels, na plenair welkomstwoord/aftrap van Sergio Belfor (stedelijk netwerker IDEM), René Kronenberg (voorzitter Dag van de Dialoog Rotterdam) en Ronald van Raaij (ambassadeur Dag van de Dialoog Rotterdam). Daarna t/m 11 november worden gedurende de nationale Week van de Dialoog op diverse locaties en verschillende tafels dialoogtafels georganiseerd, meer dan 100 in totaal. We wensen iedereen veel plezier met deze jubileumdialoog!    

Doe juist nú mee dit jubileumjaar; 15 jaar Dag van de Dialoog Rotterdam

 

Het is feest dit jaar: de Dag van de Dialoog Rotterdam  bestaat in november 15 jaar en dat willen we speciaal in de Nationale Week van de Dialoog met u vieren. In de 15 jaren hebben we als dialoogorganisatie veel meegemaakt en hebben we vele, goede dialogen georganiseerd. We hebben daarmee meer tienduizenden Rotterdammers bereikt, met behulp van honderden Rotterdammers en Rotterdamse organisaties. Doe je dit jaar (ook weer eens ) mee?

Het Rotterdamse jaarthema in november is dit jaar ’Je Suis Rotterdammer’. Dit thema kwam tijdens het DialoogCafé in juni jl. als beste uit de bus. Het is een thema wat ons voldoende doet prikkelen om over in gesprek te gaan; je kan er alle kanten mee op. Bijvoorbeeld: Voel jij je Rotterdammer en waarom? Wie of wat heeft je geïnspireerd als Rotterdammer? En natuurlijk kunnen ook de gevoelens en ervaringen omtrent de aanslagen en spanningen in/buiten Europa in deze dialoog een plek krijgen.

 

De Dag van de Dialoog is van iedereen is en wordt gedragen door alle(rlei) Rotterdammers en Rotterdamse organisaties. Speciale funding komt van Rabobank Rotterdam en gemeente Rotterdam, die vanuit de Integratietour (beleidsveld ‘Basis op Orde’) deze dialogen ondersteunt. Een aantal organisaties heeft haar dialoogtafels al ingepland, laten we er dit jaar nog een mooier jaar van maken dan de voorgaande jaren!

 

Heb je nog vragen, wil je dit jaar meedoen als deelnemer, als tafelorganisator of anderszins? Meld je aan op onze website onder meedoen:  http://www.dagvandedialoog.nl/Meedoen/

Trotse samenwerking met Rabobank Rotterdam en gemeente Rotterdam

 

De Dag van de Dialoog Rotterdam is van iedereen en wordt gedragen en inhoudelijk vormgegeven door alle(rlei) Rotterdammers en Rotterdamse organisaties. Van meedenken en meedoen over het thema, de periode van dialoog c.q. de eigen specifieke datum, tot aan het verzorgen van tafels/tafelfaciliteiten, het regelen van deelnemers en gespreksleiders en/of het speciaal organiseren van speciale dialogen. Samen maken we de Dag van de Dialoog in Rotterdam een succes, nu al 15 jaar!

 

Speciale funding voor de Dag van de Dialoog Rotterdam komt in 2016 van Rabobank Rotterdam en gemeente Rotterdam. De gemeente ondersteunt de Dag van de Dialoog-dialogen voor de Rotterdammer, waarvoor tijdens ons 10-jarig bestaan een heuse Dialoog Award Rotterdam is uitgereikt, vanuit de Integratienota en Integratietour (beleidsveld ‘Basis op Orde’). Het gaat daarbij dan vooral om het delen, bespreekbaar maken en accepteren van normen en waarden, seksuele diversiteit en de gelijke positie van mannen en vrouwen. De Rabobank Rotterdam is naast sponsor ook altijd organiserend partner in de Dag van de Dialoog Rotterdam. En in 2016 nog meer: op 4 november organiseert ze in Verhalenhuis Belvédère 5 dialoogtafels met externen over het thema ‘Je Suis Rotterdammer’. Op 2 november organiseert de Rabobank Rotterdam in hun ‘Week van de Corporatie’ een dialoogevent voor tout haar medewerkers, aan zo’n 30-40 dialoogtafels met als thema ‘Ik maak het verschil.’

 

Rabobank Rotterdam en de gemeente Rotterdam, twee van de zovele organisaties in Rotterdam waar we enorm trots op mogen zijn.

Projectbureau Dag van de Dialoog verhuisd

Projectbureau Dag van de Dialoog verhuisd

Stichting In Dialoog en het projectbureau Dag van de Dialoog Rotterdam is per oktober 2016 niet meer te bereiken via Dona Daria maar is verhuisd naar elders. We hebben hiertoe na ruim 10 jaar met weemoed moeten besluiten, nu we bijna op de hoogteperiode zijn gekomen van onze jaarplanning 2016. De verhuizing behelst de kantoor-, balie- en ondersteuningsfunctie, en ook de trainingen zullen elders worden gegeven. 

 

De trainingen zullen vanuit diverse locaties (bij onze partners) worden aangeboden. Check vooral de pagina 'Trainingen' op deze website voor de specifieke training op welk specifiek adres.

Telefonisch is het projectbureau en de projectleider Yvonne Postema te bereiken via 0648662470 en via email gewoon middels het vertrouwde info-adres info@dagvandedialoog.nl.

 

Het postadres van Stichting In Dialoog en de Dag van de Dialoog Rotterdam is ondergebracht bij Brahma Kumaris Spirituele Akademie (BKSA). Dit adres is ook ons afhaaladres (en soms afleveradres) indien noodzakelijk, afhalen is maandag, woendag, vrijdag van 17.45-18.15 uur. Het post/afhaaladres is:

 

Dag van de Dialoog Rotterdam

P/a Brahma Kumaris Spirituele Academie

Lisplein 17

3037 AR  Rotterdam

 

Wij danken alle partners voor de hulp bij deze verhuizing, het laat feitelijk ook weer eens zien dat de Dag van de Dialoog Rotterdam op dit soort momenten inderdaad gedragen wordt door zoveel betrokken Rotterdammers en Rotterdamse organisaties! Rest ons dank te zeggen aan de medewerkers van Dona Daria waar we altijd met veel plezier en tevredenheid hebben gehuisd.  

Dagje van de Dialoog 15 oktober in de Centrale Bibliotheek

 

De eerstvolgende dialoogtafel in het kader van onze Dagjes van de Dialoog, is in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam op zaterdagmiddag 15 oktober met het thema 'Wat is 't je waard'. Je kan je aanmelden voor 14 oktober, we mikken op 2 dialoogtafels. Bijgevoegd het filmpje van de voorlaatste keer.

Inschrijven kan via  http://dagvandedialoog.nl/Meedoen of mail naar info@dagvandedialoog.nl o.v.v. meedoen 15 oktober. 

Wij zijn jarig en vieren dat dit jaar

 

We zijn allebei jarig: de Dag van de Romantische Muziek wordt dit jaar dertig, de dag van de Dialoog Rotterdam wordt 15 jaar. Dat is wel iets om te vieren.

 

Daarom twee dialoogtafels in de vooravond van de Dag van de Romantische muziek op 20 augustus jl in het park bij de Euromast. 

 

En een impressie hoe dat is geweest.

Aanslagen gaan door, de dialoog gaat door!

De Graaf raakt ons in 't hart
De Graaf raakt ons in 't hart

Tja, er is wederom een mega-aanslag gepleegd op de internationale samenleving die ons hart hard raakt! Dit weekend in Orlando, de LGBTI-community met vele doden en gewonden treffend. Verschrikkelijk, zoals dat was/is in meerdere plekken in de wereld. Verschrikkelijk, zoals dat was op 9/11 - ook in de USA - van waaruit wij als Rotterdamse (en Nederlandse) Dag van de Dialoog zijn ontstaan. Dit jaar bestaan we 15 jaar, het is fijn dat dergelijke gebeurtenissen een authentieke plek kunnen krijgen aan de dagvandedialoog-tafels. Goed ook dat de Rotterdamse LGBTI-community ook zo intenstief betrokken is bij deze jaarlijkse dialogen!

 

Dialoog en aanslagen, dialoog en terrorisme ... lazer op met je softe aanpak! Ten minste, dat zou je kunnen denken en zeggen. Wij als Dag van de Dialoog Rotterdam zijn ons bewust van onze beperkingen, maar ook onze kracht! Het is écht en-en, bewezen interventies naast elkaar, elkaar aanvullend, elkaar versterkend. Niet overtuigd? Kijk dan - met dank aan onze winnaar Dialoog Award 2007 Roos Nabben van BKSA - naar het college van Beatrice de Graaf, terrorisme-expert, en haar relaas tijdens een DWDD University college (http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/nieuw-college-dwdd-university-beatrice-de-graaf-over-terrorisme, ter hoogte van 50.50h filmpje): "Ontmoet, leg relaties en verbanden, leer kennen, smeed bondgenoten, doe aan community policing, investeer in kennis en knooppunten ..." Dus: ga de dialoog aan! Dat is het devies om terrorisme en aanslagen te bestrijden. At least 1 van de 8 bepaalde interventies, zoals De Graaf ze benoemd.

 

Hoe erg ook, de aanslagen gaan door, de wereld draait in die zin hélemaal door! Maar gelukkig draait de dialoog ook door!!!

 

Reactie? Schrijf gerust naar info@dagvandedialoog.nl.

Feest en dank

Dit jaar bestaan we als Dag van de Dialoog 15 jaar. Het moment om ook weer eens stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van de Dag van de Dialoog Rotterdam. En speciaal dank aan Brahma Kumaris Spiritiuele Academie die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Dagjes van de Dialoog 2016

Jubileumjaar: Dialoog 15 jaar

Dit jaar bestaan we 15 jaar en dit heuglijke feit willen we speciaal uitdragen. Wilden we al wel doorgaan met de dialoog, de aanslagen geven ons des te meer redenen om de Dialoog te continueren! Juist nu! Wij willen dit jaar meer en extra dialoog faciliteren en wij gaan dit doen in samenwerking met de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.


Zelf een dag organiseren? Do it yourself at home! 

Oftewel organiseer zelf eens een tafel bij je thuis. Bij voorkeur door ervaren gespreksleiders. Op 23 mei hebben we in de Centrale Bibliotheek het thema "Verplaats je" met zeven Rotterdammers besproken. Met onderstaande vragen kan je zelf een goede dialoog aangaan door middel van onderstaande methodiek. - vier gespreksrondes- 

 

1. Kennismaken: Stel jezelf kort voor en vertel hoe jij je het liefst verplaatst.

2. Evaringen delen: Wat is je meest bijzondere moment wanneer jij je hebt verplaatst. ( in iets, ergens naar toe.

3. Droomvraag: Doe je ogen dicht en verplaats je in iets of een situatie. Waar ga je naartoe, hoe ziet het eruit.

4. Actie: Wat ga jij morgen doen om je droom dichterbij te brengen 

 

We zijn benieuwd naar je bevindingen. Let us know! En email naar info@dagvandedialoog.nl

 

 

Dagjes van de Dialoog: elke Derde zaterdagmiddag van de maand een Dialoogtafel

We gaan – naast de Dag van de Dialoog in november – vanaf mei elke derde zaterdag van de maand een dialoogtafel organiseren i.s.m. de Centrale Bibliotheek. Telkens met een ander dialoogthema. De eerstvolgende Dialoogtafel is op zaterdag 18 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Er staat een Dialoogtafel gedekt in de bibliotheek. Meedoen? Kijk op http://dagvandedialoog.nl/Meedoen/ of mail naar info@dagvandedialoog.nl