Bestuur

Stichting In Dialoog – bestuur

De Dag van de Dialoog Rotterdam is onderdeel van de Stichting In Dialoog. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit:

Peter Kruys, voorzitter

 

Benji de Levie, secretaris-penningmeester

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een secretaris.

Wil je een bijdrage leveren aan onverwachte ontmoetingen in Rotterdam? Neem gerust contact met ons op via bestuur@dagvandedialoog.nl