juli 2020
facebook instagram linkedin 
Website_Header_1
Beste lezers,

Het is weer even geleden dat jullie van ons gehoord hebben. Onze dialoog samen met IDEM Rotterdam en anderen op 16 maart ging helaas niet door vanwege de coronacrisis. Sindsdien werken we achter de schermen aan mooie activiteiten. We hopen dan ook dat we in november een Dag van de Dialoog op locatie kunnen organiseren. Uiteraard rekening houdend met de dan geldende veiligheidsregels.

Fijne zomer namens het bestuur

We zoeken nieuwe bestuursleden!

Ken jij iemand met een passie voor dialoog én het enthousiasme om echt aan te pakken? Bekijk hier de vacature en stuur deze door aan die persoon!
Werving nieuw bestuurslid

Dialoog over racisme?

Na vele demonstraties in het hele land, lijkt er nu een doorbraak te zijn in een gesprek over racisme in Nederland. Steeds meer mensen zijn zich bewust dat er iets moet gebeuren. Dit gaat vaak niet zonder slag of stoot. Mensen voelen zich soms ongemakkelijk, boos of gefrustreerd. Ook binnen organisaties kan dit zijn weerslag hebben op samenwerkingen. De Stichting in Dialoog biedt aan organisaties de service om dialogen te organiseren. Juist nu kan dit een mooie eerste stap zijn. Meer weten? Neem contact op met bestuurslid Cor via Corvandrieberge@dagvandedialoog.nl of lees hier meer en bekijk enkele reviews.

Mission statement

Door nieuwe samenwerkingen werden we de laatste tijd regelmatig bevraagd op wat nu precies onze missie was. We hebben daarom besloten een duidelijk mission statement te formuleren, zie hiernaast. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt! Reageer hier op drie stellingen over het mission statement.
Mission statement(1)

Uitnodiging voor Erasmusgesprek

Aan de hand van het leven en de ideeën van Desiderius Erasmus leert de Erasmus Experience je scherper denken. Bijv. Mag iedereen altijd alles zeggen? Is ruzie echt altijd slecht? Kun je met humor alles bespreekbaar maken? Hoe meer vragen je stelt, des te beter kun je je mening vormen. Dat is dan ook het doel van de Erasmus Experience, die gehuisvest is in de Centrale Bibliotheek.

Vanaf september wil de Erasmus Experience in de centrale bibliotheek gesprekken met bezoekers gaan vormgeven volgens de Deep Democracy methode. De entree is altijd gratis, aanmelden noodzakelijk. Deep Democracy is een instrument voor besluitvorming en conflictoplossing binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Kenmerkend is dat alle deelnemers aan het gesprek evenveel ruimte krijgen, ook deelnemers die minder snel op de voorgrond treden of een minder populair standpunt hebben. Lees hier meer over Deep Democracy en de samenwerking met de Erasmus Experience.

In augustus organiseren ze een proefsessie. Mail programmeur Marlies Louz via m.louz@bibliotheek.rotterdam.nl uiterlijk woensdag 8 juli met je voorkeur voor één van de volgende data: dinsdagen 18 of 25 augustus of donderdag 20 augustus. Ongeacht de datum; tijdstipstaat vast: 10-12 uur. Op vrijdag 10 juli verneem je de definitieve datum. Ook tref je in die mail een link aan naar een reserveringssite om je aan te melden voor het eerste officiële Erasmusgesprek in de centrale bibliotheek op zaterdag 26 september van 14-16 uur.

Alle bijeenkomsten vinden uiteraard plaats volgens de dan geldende veiligheidsvoorschriften. Entree is zowel voor de proefsessie als de later te programmeren Erasmusgesprekken gratis, aanmelden wel noodzakelijk.

MailPoet