december 2020
facebook instagram linkedin 
Website_Header_1
Beste lezers,

Ondanks dat onze Dag van de Dialoog in 2020 (nog) niet door kan gaan, hebben we niet stil gezeten! In deze nieuwsbrief presenteren we onze training 'Dialoogbegeleiding' én onze online community dialoog010. En een kerstgroet kan natuurlijk ook niet ontbreken in deze laatste nieuwsbrief van 2020. Veel leesplezier!

Tot snel, namens het bestuur

Training voor dialoogbegeleiders

We zijn gewend om onze dialoogtrainingen jaarlijks te houden, in voorbereiding op de Dag van de Dialoog. De training vond op één moment plaats. Met onze ambitie om meer dialoog in Rotterdam te realiseren, zien wij een belangrijke taak weggelegd voor de dialoogbegeleiders. We willen er meer opleiden, zodat zij ook zelf hun dialogen kunnen gaan organiseren. Onze eerste training, die 4 weken duurt, begint op 20 januari. Doe jij mee?

Online community dialoog010

Onlangs hebben we een LinkedIn-groep opgericht, die dialoogbegeleiders in Rotterdam de mogelijkheid biedt om met elkaar te leren om dialoog te voeren als een professional. Het uiteindelijke doel van deze community is zoveel mogelijk dialogen in Rotterdam te voeren met ervaren dialoogbegeleiders, zodat de kwaliteit van de dialoog goed is. Iedereen uit Rotterdam die dialoogvaardigheden wil oefenen, is welkom.
Kerstkaart 2020(3)

Voorstellen:
Margot Hameetman

In onze vorige nieuwsbrief stelden we jullie al voor aan ons nieuwe bestuurslid Art Groenenboom.

In deze nieuwsbrief volgt Margot Hameetman. Ook zij is in augustus gestart als nieuw bestuurslid. Margot heeft dialoog al vele jaren in haar hart gesloten en wil via de stichting de dialoog in Rotterdam verder brengen.

Lees hier het interview met Margot.