Het bestuur


Van links naar rechts, staand: Benji de Levie, Manon Vermeulen, Cor van Drieberge
Van links naar rechts, zittend: Margot Hameetman, Ank Jansen, Arita Fibbe, Peter Kruys

Peter Kruys (oud-voorzitter): “In 2014 maakte ik op een nieuwe manier kennis met de medemens. Een echt gesprek en er de tijd voor nemen. Elke tafel waar ik aan heb deelgenomen heeft mij altijd nieuwe inzichten op laten doen. Het is mooi dat de uitkomsten vooraf niet vast staan. Als we meer dialoog in onze samenleving zouden voeren, zouden we veel verder komen, ondanks dat je meer tijd moet nemen. Daarom ben ik nu al vele jaren betrokken bij de stichting en kan ik het niet loslaten.” Ben trots op Rotterdam dat zo’n waardevolle methodiek en stichting kent. 
Benji de Levie (penningmeester en secretaris): “Toen Rotterdam na de gebeurtenissen van 9 september 2001 het initiatief nam tot De Dag van de Dialoog, lag daar een uitgesproken grondgedachte achter: Rotterdammers zitten te vaak in hun eigen bubbel, hebben te weinig werkelijke contacten met stadgenoten in een andere situatie, of met een andere achtergrond, andere ervaringen, van een andere generatie. Vooroordelen blijven onweersproken. Onbekend maakt te vaak onbemind. Dat uitgangspunt sprak mij meer dan tien jaar geleden, toen ik in het bestuur van de Stichting In Dialoog kwam, aan. En het spreekt mij nog steeds aan. Maar met een belangrijke toevoeging: het gaat niet alleen om elkaar leren kennen en vooroordelen te slechten. Het gaat ook om een basis leggen om samen iets aan te pakken. Stappen te zetten tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid; achterstand en achterstelling; discriminatie en racisme. Juist nu waar velen alleen bezig lijken te zijn met het eigen ik, de eigen egocentrische ontwikkeling en individuele vooruitgang, is het belangrijk aandacht te richten op grotere verbanden en structurele misstanden. Elkaar ontmoeten en in dialoog gaan over iets wat allen echt raakt, kan een eerste stap zijn naar een echt leefbaar Rotterdam. Verbanden leggen tussen Rotterdammers en tussen hun groepen en organisaties. Daar wil ik me  binnen het bestuur voor in blijven zetten.”
Ank Jansen (voorzitter): “Dialoog is voor mij een manier om de mensen om mij heen werkelijk te zien. Binnen het bestuur zet ik mij in om elke training weer tot een succes te maken. Daarnaast probeer ik het overzicht te houden op al onze activiteiten én op de betrokken mensen, zodat we continu doen wat ons blij maakt.”
Cor van Drieberge (oud-bestuurslid): “Ik combineer graag mijn passies voor trainingen geven en gesprekken voeren. Hierbij vind ik het super om een aanspreekpunt te zijn voor bedrijven en instellingen die met ons willen samenwerken.”

Manon Vermeulen (algemeen bestuurslid): “In 2019 maakte ik voor het eerst kennis met de Dag van de Dialoog. Ik was meteen enthousiast over de methodiek: je wordt uitgedaagd in je eigen overtuigingen door de perspectieven van anderen. Ongeacht het thema ontstaan er altijd inspirerende gesprekken en ontmoetingen. Je gaat naar huis met een lading positieve energie en vaak een idee van een actie die je na de dialoog wilt uitvoeren. Door onze passie voor dialoog via onze social media te verspreiden, hoop ik iedereen te kunnen laten kennismaken met dialoog. Mijn droom is dat iedereen in Rotterdam de waarde van de dialoog gaat ervaren waardoor we mooiere gesprekken met elkaar kunnen hebben, meer open staan voor ontmoetingen met anderen en minder vooroordelen hebben over elkaar.”

Margot Hameetman (algemeen bestuurslid): “Dialoog voor mij is bijna zoiets als ademhalen…. het is een houding ….en ik ben al jaren onder de indruk van de mooie gesprekken die mensen in dialogen met elkaar voeren. Hoe mooi als mensen elkaar echt zien en horen. Ik draag bij door de juiste vragen te stellen, mensen met elkaar te verbinden, open te staan en te zijn voor samen leren en groeien. Ik zoek steeds naar de bedoeling; doen we echt de dingen om te bereiken waar we voor staan?!”

Arita Fibbe (algemeen bestuurslid): “De rijkdom  en de rust die uitgaat van een dialoog staat haaks op de snelle oordelen die zo vaak tot onbegrip en zelfs conflicten leiden. Als bestuurslid zet ik graag mijn kennis en ervaring in om mensen/groepen/organisaties in Rotterdam te ondersteunen, die een relevante vraag willen bespreken  met behulp van de dialoogmethode.
Vanaf de vraag of een dialoog een zinnige optie is tot het daadwerkelijk organiseren, voeren en evalueren  denk ik graag mee. Vanuit de overtuiging dat een dialoog een situatie kan openbreken en positieve energie genereert, waarin meer mogelijk is.”

 

Het bestuur is te bereiken via info@dagvandedialoog.nl.

close

Mis geen dialoog!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.