Dialoog is essentieel voor organisaties

8 april 2021 Uit Door Ank Jansen

De dialoogmethodiek zoals wij hem kennen van de Dag van de Dialoog wordt van oudsher vooral ingezet om mensen met elkaar in contact te brengen, ongeacht hun belangen. Deelname aan een dialoog vinden mensen bijzonder, omdat ze in aanraking komen met ervaringen en perspectieven die ze nog niet kennen. Ook het gevoel van echte aandacht geven en krijgen, het vertragen, spreekt velen aan.

Maar wat nu als belangen wel een rol spelen?

Bij de Stichting denken we hier ook over na. Zo brengen we in onze aangepaste methodiek voor de Dag van de Dialoog 2020 (die nog niet heeft plaatsgevonden) juist expliciet die belangen in, zodat mensen samen een actie in de wijk op kunnen pakken. Bekijk hiervoor de video die bestuurslid Margot hierover maakte. Ook gebruiken vele organisaties al jaren dialoog intern, om medewerkersbetrokkenheid te vergroten of medewerkers te betrekken bij veranderingen.

Dialoog strategisch inzetten als organisatie wordt ook steeds gebruikelijker, al zie ik zelf nog te vaak dat organisaties het begrip dialoog gebruiken, waar ze eigenlijk overtuigen bedoelen. Paul Stamsnijder beschrijft in zijn boek Stakeholdermanagement wat dialoog voor organisaties is, hoe een organisatie dialoog strategisch kan inzetten en waarom dit belangrijk is.

Dialoog voor organisaties

Volgens Stamsnijder zijn organisaties die stakeholders, ofwel belanghebbenden, actief betrekken bij de ontwikkeling van hun strategie, succesvoller. Dé manier om dit te doen, is met dialoog. Hij beschrijft dialoog als ‘het proces waarin twee of meer belanghebbende spelers (mensen, organisaties) verwachtingen, perspectieven en ideeën met elkaar uitwisselen in een proces gericht op het creëren van een wederzijds voordeel’. Kenmerken zijn volgens Stamsnijder:

  • Gericht op samenwerken
  • Zoeken naar onderling begrip
  • Constructief
  • Er zijn vele antwoorden voor velen
  • De werkelijkheid toetsen
  • Niet gericht op een eindconclusie, maar op uitdaging van nieuwe mogelijkheden

Hoewel de kenmerken die wij gebruiken (zoals luisteren, oordeel uitstellen, ervaringen delen) er niet letterlijk bij staan, zijn deze wel degelijk essentieel om te bereiken wat nodig is. Het ervaringen delen zit in ‘er zijn vele antwoorden voor velen’, want beide gaat om perspectieven, verhalen. Zonder luisteren en oordeel uitstellen geen onderling begrip dat kan leiden tot samenwerking en nieuwe mogelijkheden.

Dialoog in organisaties

Er zijn verschillende manieren om dialoog met belanghebbenden in een organisatie in te bedden. Over het algemeen is niet één persoon hiervoor verantwoordelijk. Iedereen in de organisatie gaat relaties aan met belanghebbenden. Klanten zijn een bekende belanghebbende speler, maar vergeet niet ook pers, politiek, (potentiële) medewerkers, leveranciers, belangengroepen, buren, (online) influencers en investeerders. Als een organisatie werkelijk dialoog strategisch in wil zetten, is het dus zaak dat iedereen in een organisatie weet wat hiervoor nodig is.

Voor de lange termijn adviseert Stamsnijder aan organisaties om de zwijgende meerderheid op te zoeken. In de netwerksamenleving kan iedereen van zich laten horen. De hardste roepers krijgen de meeste aandacht. Het is maar de vraag hoe groot hun draagvlak is in de rest van de samenleving. Zoek daarom aansluiting bij de positieve denkers die geloven in nuance.

Dus juist wanneer belangen een rol spelen, helpt dialoog een organisatie verder. Samen werkt beter. Dialoog is de weg.