Dialoog ontwikkelen

Net als wij onszelf graag blijven ontwikkelen, blijven we ook de methodiek verder ontwikkelen. We experimenteren graag met mogelijkheden om de dialoog op verschillende manieren en in verschillende contexten in te zetten. Altijd weer gericht op onze missie en gebaseerd op de uitgangspunten van de dialoog.

Enkele voorbeelden:

Wat We Doen

Met theatergezelschap Wat We Doen (WWD) experimenteerden we met een wandeldialoog. WWD heeft in coronatijd tien audiotours in de Afrikaanderwijk ontwikkeld onder de noemer ‘In Afri’. In zo’n tour leidt een bewoner je rond in Afri. Je luistert naar zijn of haar stem, ziet plekken die voor de bewoner belangrijk zijn en hoort over thema’s die voor hem of haar belangrijk zijn. Onze vraag was: wat nu als je aansluitend ook in dialoog gaat met degenen die zojuist zo’n wandeling gedaan hebben? Dialoog bleek verdieping te geven aan de beleving van de wijk en verankering te bieden van de thema’s die in de audiotour al benoemd werden.

Belasting & Douane Museum

Met het Belasting & Douane Museum (BDMuseum) hebben we onderzocht of een dialoog verdieping kan geven op het thema van een actuele tentoonstelling. Deelnemers konden zich op drie manieren verdiepen in het thema: rondkijken (tentoonstelling), luisteren (lezing) en ervaringen delen (dialoog). Het bleek een mooie afwisseling en dialoog was een verrassende manier om het thema dichterbij te laten komen.