Geschiedenis

Ontstaan in 2002

In 2002 organiseerden een aantal Rotterdamse organisaties de eerste Dag van de Dialoog. De gemeente Rotterdam maakte dit mogelijk. Deze organisaties zagen dat, na de aanslagen van 9/11, ook in Rotterdam tegenstellingen duidelijk zichtbaar werden. Zij ontwierpen samen een methode om mensen met elkaar in gesprek te brengen. De eerste Dag van de Dialoog in 2002 was een succes. Sindsdien is er elk jaar een Dag van de Dialoog georganiseerd in Rotterdam.

Sinds 2005 valt de Dag van de Dialoog onder de Stichting in Dialoog. De volgende organisaties hebben deze stichting opgericht: Stichting Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie, Stichting De Heuvel, Stichting Marokkaans-Arabisch Cultureel Centrum voor Vrouwen, Stichting Lokaal, Stichting Stimulans en Stichting RADAR.

Groei na 2005

Sinds de start organiseert de Stichting in Dialoog elk jaar meer gesprekstafels. Kijk hier voor een overzicht van alle thema’s en aantallen gesprekstafels van 2002 – 2021.

Sinds 2006 is de Dag van de Dialoog door Nederland verspreid. De eerste stap werd gezet door Nieuwe Maan (Olga Plokhooij, Femke Zwaal, Danielle Driessen) en Art.1 (Marcel Kreuger, Sigrun Scheve). Deze organisaties namen in de beginjaren ook de landelijke coördinatie op zich. In 2011 is Stichting Nederland in Dialoog opgericht. In juni 2019 is deze stichting beëindigd.

Ontwikkelingen na 2010

Vanaf 2010 zijn veel welzijnsorganisaties en netwerken verdwenen, er was minder geld beschikbaar. Daardoor werden er ook steeds minder dialoogtafels georganiseerd.

Ook zijn de verschillen tussen Rotterdammers groter. Verschillen zijn een kracht, maar leiden soms ook tot verharding. Wanneer Rotterdammers alleen in hun eigen netwerk blijven, horen ze alleen wat dat netwerk zegt. Hierdoor hebben ze soms minder begrip voor anderen. Dit kan bijdragen aan spanningen tussen verschillende groepen in Rotterdam.

Nieuwe aanpak sinds 2019

Met oude en nieuwe bestuursleden zet de Stichting in Dialoog haar werk onverminderd voort. De Dag van de Dialoog blijft bestaan. Maar we willen meer! Sinds 2019 staan onverwachte ontmoetingen centraal.

We willen alle Rotterdammers in contact brengen met (on)bekenden in (onverwachte) ontmoetingen. We geven hen de kans om vrij hun gedachten uit te wisselen, zodat ze tot nieuwe inzichten komen. Tot slot stimuleren we hen hiernaar te handelen, zodat dit een bijdrage levert aan de Rotterdamse samenleving.

We gaan natuurlijk door met de Dag van de Dialoog. Daarnaast gaan we experimenteren met andere vormen van dialoog. Denk aan muziek, dans, of via korte gesprekken. We laten ons hierbij graag inspireren door anderen. Dus heb je een idee, deel deze met ons!

Tot slot hebben we in 2020 de training ‘Dialoogbegeleiding’ ontwikkeld, die niet alleen de methodiek aanleert, maar ook een dialogische houding. Begin 2021 is deze training voor het eerst gehouden, met 18 deelnemers.

Lees meer over het bestuur en het dialoog netwerk.