Een warm welkom voor: Art Groenenboom

21 september 2020 0 Door admin

Art Groenenboom (69) heeft zich deze zomer aangesloten bij Stichting in Dialoog. Meteen is hij actief aan de slag gegaan! Dat is ook niet gek, gezien zijn levensmotto:

“Met een optimistische blik en relativerend vermogen, actief een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij”

Art stelt zichzelf graag aan jullie voor.

Wie ben je en waarom heb je besloten om als bestuurslid actief te zijn bij Stichting in Dialoog?

“Ik ben iemand die graag creatief bezig is en ik werk graag met mensen. Zeker als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe denkbeelden en inzichten. Dit deed ik al tijdens mijn werktijd in het speciaal onderwijs, waar ik directeur was. Toen ik begon in het speciaal onderwijs, in 1976, waren er nog weinig specifieke methodes en lesmaterialen. In die tijd moest je veel zelf maken. Met onderwijsontwikkelaars van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), ben ik in New York geweest om mij te verdiepen in een nieuw onderwijsconcept. Hierin stond talentontwikkeling centraal en de leerlingen leerden vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leven (“Life Skills”). Dit onderwijsconcept hebben we daarna in Nederland geïntroduceerd.”

“Nu als pensionado ben ik in de gelegenheid om mij met andere dingen bezig te houden dan het onderwijs. Als vrijwilliger heb ik mij de afgelopen jaren bijv. verdiept in “eenzaamheid”. Hiervoor heb ik cursussen gevolgd en ben ik betrokken geweest bij gemeentelijk beleid. Daarnaast bezoek ik eenzame ouderen voor de Mara Stichting en doe signalerende huisbezoeken voor Sterk Papendrecht.”

“In 2019 had ik mij via IDEM aangemeld voor de Dag van de Dialoog. Ik heb toen veel inspirerende mensen gesproken, die ik in mijn dagelijks leven minder snel zou tegenkomen. Toen er een vacature kwam als bestuurslid, heb ik daar enthousiast op gereageerd. Het is ontzettend leuk om me te verdiepen in wat er in een wijk speelt. Ik leer welke organisaties daar actief zijn, hoe bewoners zich thuis voelen in hun wijk en hoe ze hun leefomgeving kunnen verbeteren.”

Wat betekent de dialoog voor jou?

“Ik merk dat luisteren naar elkaar niet vanzelfsprekend is. Wil je echt in contact komen met anderen, dan moet je die vaardigheid bezitten. Door echt contact te maken, leer je de ander beter kennen en meer begrip te krijgen voor de ander. Zeker in deze tijd met medemensen met diverse culturele achtergronden is begrip en acceptatie belangrijk. In de dialoog wordt gestimuleerd dat je luistert naar elkaars ervaringen zonder te oordelen.”

Wat hoop je met jouw aandeel vanuit het bestuur te bereiken?

“Afgelopen tijd hebben we als nieuw bestuur gewerkt aan de verbetering van de methodiek van de dialoog. Graag wil ik de dialoog tussen mensen stimuleren en de methodiek die daarbij wordt gebruikt promoten.”

Tof dat je met ons meedoet, Art!