Leren over dialoog

Leren over dialoog doe je wat ons betreft het beste door te doen, door te ervaren. Maar een beetje ondersteuning daarbij is natuurlijk wel fijn. Lees hier over de verschillende mogelijkheden om te leren over dialoog en dialoogbegeleiding.

Basistraining ‘Dialoogbegeleiding’, op ons initiatief, met open inschrijving

Training op maat, op jouw initiatief

Dialoog ontwikkelen, op gezamenlijk initiatief, om samen te leren

Boekbespreking, verdieping zoeken vanuit literatuur