Met een beetje hulp kan iedereen meedoen!

21 juli 2021 Uit Door Ank Jansen

Graag geven we op onze website een podium aan onze partners in Bergpolder. Als eerste het woord aan Wil Roode, directeur Wilskracht Werkt.

Wilskracht Werkt is een sociaal, maatschappelijk initiatief dat zich inzet voor Rotterdammers én actief is in omliggende gemeentes. We staan midden in de samenleving en stemmen onze diensten steeds af op de veranderende vraag en behoeftes van inwoners. We werken dagelijks aan de leefbaarheid van onze samenleving en zelfredzaamheid van mensen.

We inspireren mensen om hun talenten te ontwikkelen, zodat ze hun vaardigheden ook weer in kunnen zetten voor een ander. Wij willen een brug slaan tussen mensen die iets kunnen en mensen die iets nodig hebben. Op deze manier zijn wij allemaal actief en nemen wij deel aan een groot collectief. Iedereen kan meedoen is ons motto!

We hechten veel waarde aan elkaar ontmoeten en samenwerken. Samen maken we afspraken hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Hierbij gaan we uit van de kracht van bewoners. We bundelen krachten waar dat kan en werken kleinschalig en op maat waar nodig. Wilskracht Werkt doet dit verbindend, klantgericht en ondernemend.

We zijn actief werkzaam in de wijk Rotterdam Noord. Nauw betrokken en in direct contact met de bewoners. Als sociaal partner gaan wij graag in dialoog met bewoners uit de wijk. Om verder te ontdekken wat hen beweegt om nog nader tot elkaar te komen.

Thema thuis in de wijk is relevant, omdat wij de buurtkamer van Noord zijn. Wij willen ook dat mensen zich bij ons thuis voelen. Daar doen we ons best voor en daar staan we voor.

We wensen de deelnemers een mooi gesprek toe in een open eerlijke dialoog. En we kijken ernaar uit om de deelnemers te mogen ontvangen in de Buurtkamer Noord van Wilskracht Werkt.