Voorbeelden

We delen graag enkele voorbeelden van mooie dialogen die wij, samen of door mensen in ons netwerk, ontwikkeld en georganiseerd hebben. Deze gaan over:

Thuis in je wijk

De Dag van de Dialoog 2020 liep anders door Corona. Door een lockdown konden mensen niet bij elkaar komen, dus werden er in november geen dialoogtafels georganiseerd. Wel hielden we contact met onze partners in de Afrikaanderwijk, Bergpolder en het Oude Westen. Uiteindelijk is er in Bergpolder en Oude Westen (in 2021) gesproken over het thema ‘Thuis in je wijk’. In deze wijken is veel nieuwbouw, vaak ten koste van de bewoners die er al wonen. De bewoners, zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’, spraken over hoe zij het wonen en werken in de wijk beleven, hoe thuis en vertrouwd ze zich voelen en hoe ze dat gevoel kunnen versterken door individuele én gezamenlijke actie. Doordat we met partners uit de wijk werkten, konden deze acties met hen opgepakt worden door de bewoners. Er zijn blijvende contacten ontstaan en bewoners hebben zich aangemeld als vrijwilliger.

Vaccineren

Tijdens de Corona periode in 2021 was het lastig om als collega’s van een welzijnsorganisatie echt met elkaar te praten over vaccinatie. Iedereen leek zich vast te houden aan (of te zitten in) de eigen invulling of visie. Het team wilde in gesprek hierover, omdat het niet alleen voor henzelf van belang was, maar ook voor het informeren en ondersteunen van de cliënten.

We hebben een ‘digitale dialoog bubbel’ van 2 uur gecreëerd met 5 deelnemers. Door een ‘digitale talking-stick’ te introduceren kwam structuur en ruimte voor iedereen om echt naar zichzelf kijken. Hierdoor kon men elkaar horen en gericht en oprecht om feedback vragen. De deelnemers hebben ervaren hoe het is als er echt naar elkaar wordt geluisterd en dat het er soms niet toe doet wat zij er zelf van vinden. De dialoog gaf hen aanknopingspunten om met elkaar de clientgesprekken te voeren, passend binnen het organisatiebeleid, hun rol en eigen stijl en opvattingen.

Kunst en ik

In 2021 was een kunstenaar van Atelier Heerenplaats nieuwsgierig naar de creatieve identiteit van anderen. Hij wilde zijn ervaringen delen en meer woorden geven aan zijn kunstuitingen. Een gemêleerd gezelschap van 15 mensen sprak met elkaar, aan twee dialoogtafels, in het atelier.

Het was een middag met bijzondere gesprekken over ‘Kunst’, creativiteit en beleving. De deelnemers waren zeer verrast over de openheid die er ontstond en het heeft aangewakkerd tot meer dialogen. Eén van de deelnemers heeft daarna deelgenomen aan de basistraining dialoogbegeleiding met de intentie zelf vaker (kleinschalige) dialoogtafels te organiseren.

 

 

 

Allemaal Wielewaal

Januari 2020. “De sfeer was gemoedelijk, de gesprekken open en oprecht. Wat overheerste was optimisme ondanks de moeilijke ‘tussentijd’ waarin de Wielewaal zich nu bevindt. Dit was een goed begin van 2020. Samen bouwen we verder aan de wijk. Met dank aan de gespreksleiders van de Dag van de Dialoog en aan de heerlijke maaltijd van Cultifood catering.” Lees hier hun complete sfeerverslag en bekijk hier de foto’s op Facebook.

Gemeente Schiedam

September 2019. Voor een grote diversiteitsconferentie waarin we met allerlei Schiedammers en Schiedamse organisaties in gesprek wilden gaan, hebben we gebruik gemaakt van de dialoogmethode van de Stichting in Dialoog. Om de methode toe te kunnen passen werden zo’n 10 medewerkers getraind.

Het bijzondere aan de methode is het gesprek aan te gaan op basis van de eigen ervaring. Op die manier kom je vrij snel bij het gevoel van mensen, bijvoorbeeld wat discriminatie met iemand doet. Deze ingang zorgt ervoor dat er met respect naar elkaar wordt geluisterd.

Uiteindelijk was de diversiteitsconferentie een groot succes en de wijze waarop de gesprekken plaatsvonden, kreeg alle lof. De methode werd door veel aanwezigen geschikt bevonden om ook op kleinere schaal het gesprek met elkaar aan te gaan.

Zwarte Pieten dialoog

Jaren geleden werd in samenwerking met meerdere organisaties een dialoog georganiseerd over ‘Zwarte Piet’. In de nazomer werd bij de Hogeschool InHolland een grote groep mensen ontvangen, die allemaal wilden nadenken over het Sinterklaasfeest en in het bijzonder over ‘Zwarte Piet’.

Er waren meer dan tien dialoogtafels met minimaal 5 deelnemers per tafel. Het waren pittige gesprekken, omdat voelbaar was dat er veel pijn, frustratie en onbegrip onder het thema lag. Het was voor sommige dialoogbegeleiders hard werken om te zorgen dat er met respect naar alle perspectieven werd geluisterd. Het heeft opgeleverd dat mensen zich konden uitspreken en er gevoelige vragen gesteld konden worden. Het heeft bewustwording aangewakkerd rond dit thema.