Over dialoog

Een dialoog is een onderzoekend gesprek waarin je ervaringen en ideeën uitwisselt. In dialoog gaan vraagt openhartigheid en moed, om uit te spreken waar het je werkelijk om gaat. Dialoog helpt bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke issues.  Lees hier ervaringen van dialoogdeelnemers. Lees hier wat je kan verwachten als je deelneemt aan een dialoog.

Uitgangspunten

Dialoog is pas echt dialoog wanneer sprake is van vier uitgangspunten:

De deelnemers staan open voor de ander. Deelnemers zijn nieuwsgierig naar hoe andere mensen iets ervaren en willen daarvan leren. De methode van de Dag van de Dialoog is ontwikkeld, zodat dit bijna automatisch gaat. We zetten namelijk ervaringen centraal en er heerst gelijkwaardigheid.

De dialoog is geen debat. Dialoog gaat niet om discussie over meningsverschillen, ook niet om een gezamenlijk standpunt. De gespreksmethode draagt bij aan een sfeer van intimiteit, waardoor deelnemers openhartig met elkaar praten. De nadruk ligt op luisteren naar de gedachten en ervaringen van de ander.

Centraal staat de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheid. Bij dialoog gaat om met elkaar van gedachten te wisselen over de eigen (on)mogelijkheden. Het gaat niet om wat een ander, of bijvoorbeeld de overheid, zou moeten doen.

Er moet niets. Mensen kunnen vrijblijvend deelnemen aan de gesprekken. Tijdens of na de gesprekstafel moet niets. Wel stimuleren we mensen altijd om een actiepunt voor zichzelf te formuleren. De dialoog moet inspireren om die actie echt te ondernemen.

Een getrainde dialoogbegeleider bewaakt tijdens de gesprekstafels deze uitgangspunten. 

Methode

De methode van Dag van de Dialoog is gebaseerd op de theorie van de Appreciative Inquiry. Deze theorie hebben we uitgewerkt in vier rondes: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen. Wat het thema van de dialoog ook is, deze vier rondes komen er altijd in terug. We kunnen er ook een vijfde ronde aan toevoegen: samen doen.