Over dialoog

Voor het succes van een dialooggesprek, is het belangrijk dat de deelnemers nieuwsgierig zijn naar anderen. Nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Alleen dán kunnen deelnemers elkaars waarden en handelen beter begrijpen.

Dialoog is pas echt dialoog wanneer sprake is van vier uitgangspunten:

De deelnemers staan open voor de ander. Deelnemers zijn nieuwsgierig naar hoe andere mensen iets ervaren en willen daarvan leren. De methode van de Dag van de Dialoog is ontwikkeld, zodat dit bijna automatisch gaat. We zetten namelijk ervaringen centraal en er heerst gelijkwaardigheid.

De dialoog is geen debat. Dialoog gaat niet om discussie over meningsverschillen, ook niet om een gezamenlijk standpunt. De gespreksmethode draagt bij aan een sfeer van intimiteit, waardoor deelnemers openhartig met elkaar praten. De nadruk ligt op luisteren naar de gedachten en ervaringen van de ander.

Centraal staat de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheid. Bij dialoog gaat om met elkaar van gedachten te wisselen over de eigen (on)mogelijkheden. Het gaat niet om wat een ander, of bijvoorbeeld de overheid, zou moeten doen.

Er moet niets. Mensen kunnen vrijblijvend deelnemen aan de gesprekken. Tijdens of na de gesprekstafel moet niets. Wel stimuleren we mensen altijd om een actiepunt voor zichzelf te formuleren. De dialoog moet inspireren om die actie echt te ondernemen.

Een getrainde dialoogbegeleider bewaakt tijdens de gesprekstafels deze uitgangspunten.