Over ons

De Stichting In Dialoog heeft een missie in Rotterdam! 

Rotterdam is een stad met grote diversiteit op vele vlakken. Dit verrijkt de stad. Samenleven in een superdiverse stad gaat echter niet vanzelf (Labyrinth Onderzoek & Advies, 2021). Nu veel traditionele ontmoetingsplekken verdwenen zijn, komen mensen elkaar steeds minder spontaan tegen. Onverwachte ontmoetingen en de ontdekking van verborgen overeenkomsten of gedeelde belangen worden zo steeds schaarser. Wanneer mensen elkaar niet kennen, worden verschillen benadrukt en het aandachtig luisteren naar elkaar wordt bedreigd. Zo ontstaat ‘wij’ tegenover ‘zij’.

Daarom brengen wij mensen samen door dialogen te organiseren. Een dialoog is een onderzoekend gesprek waarin je ervaringen en ideeën uitwisselt. In dialoog gaan vraagt openhartigheid en moed, om uit te spreken waar het je werkelijk om gaat. Een dialoog creëert nieuwe perspectieven rondom een thema, begrip voor andere zienswijzen, maar ook het ontdekken van gezamenlijkheid. Wij willen mensen laten ervaren dat verschillen er mogen zijn en dat verschillen kansen bieden om Rotterdam mooier te maken.

We doen dit samen met ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit Rotterdammers die dialoog een warm hart toedragen en willen helpen in de realisatie van dialogen. We noemen hen de dialoogfans. Het zijn de mensen die elk een stukje van de stad kennen en daar thema’s voor dialogen kunnen ontdekken. Of zelf een dialoog organiseren en begeleiden. Of onderwerpen aandragen voor workshops om samen te blijven leren over dialoog. Of een dialoog van een ander begeleiden. Of… We hopen dat dialoogfans met ons en elkaar hun talenten, netwerken en hulpbronnen inzetten om steeds meer Rotterdammers met elkaar in gesprek te brengen. 

We brengen ons netwerk twee keer per jaar bij elkaar om ideeën te genereren en samenwerking te stimuleren. We zien het als onze taak en steken er graag energie in om mensen uit ons netwerk te ondersteunen bij hun initiatief om dialoog te realiseren. Tot slot stimuleren we ook samen het leren in dialoog, daarvoor organiseren we bijv. workshops voor dialoogfans of proberen we samen nieuwe vormen van dialoog uit.

We doen dit voor Rotterdam

Om dialoog te realiseren in Rotterdam gaan we op zoek naar actuele dialoogthema’s waarin verborgen overeenkomsten of gedeelde belangen te ontdekken zijn. We streven ernaar dat in dialoog iets gezamenlijks ontstaat, dat ook na de dialoog kan blijven bestaan.

We gaan in gesprek met Rotterdamse organisaties met hart voor de Rotterdamse samenleving. Iedereen kan hiertoe het initiatief nemen. Organisaties met een maatschappelijk taak, een maatschappelijke bijdrage willen leveren en/of een thema hebben waar ze zich hard voor maken. Ook met initiatieven of Rotterdammers die niet formeel georganiseerd zijn, kunnen we samenwerkingen aangaan. Kortom, voor iedereen die wil bijdragen aan een mooier Rotterdam! We bespreken de maatschappelijke bijdrage, de dilemma’s die daarbij spelen en we onderzoeken wat dialoog daarbij kan betekenen. 

Wij hebben geen inhoudelijke focus op specifieke thema’s, veel is mogelijk. We vinden vooral thema’s belangrijk waar vaak over wij-zij gesproken wordt of waar onbegrip gevoeld wordt. 

Kortom…

Wij inspireren en ondersteunen initiatieven en organisaties met hart voor Rotterdam hun eigen dialogen te realiseren. We vragen hen en jou: 

Wat is jouw Dag van de Dialoog?