Over ons

De Stichting In Dialoog heeft een missie in Rotterdam! 

Rotterdam is een stad met grote diversiteit op vele vlakken. Dit verrijkt de stad. Samenleven in een superdiverse stad gaat echter niet vanzelf (Labyrinth Onderzoek & Advies, 2021). Nu veel traditionele ontmoetingsplekken verdwenen zijn, komen mensen elkaar steeds minder spontaan tegen. Onverwachte ontmoetingen en de ontdekking van verborgen overeenkomsten of gedeelde belangen worden zo steeds schaarser. Wanneer mensen elkaar niet kennen, worden verschillen benadrukt en het aandachtig luisteren naar elkaar wordt bedreigd. Zo ontstaat ‘wij’ tegenover ‘zij’.

Daarom brengen wij mensen samen door dialogen te organiseren. Een dialoog is een onderzoekend gesprek waarin je ervaringen en ideeën uitwisselt. In dialoog gaan vraagt openhartigheid en moed, om uit te spreken waar het je werkelijk om gaat. Een dialoog creëert nieuwe perspectieven rondom een thema, begrip voor andere zienswijzen, maar ook het ontdekken van gezamenlijkheid. We zien dialoog als een mogelijkheid om te leren en oplossingen te bedenken, al is dit nooit ons streven. Juist de openheid van een dialoog (‘niets moet’) biedt ruimte.

Het is onze droom dat Rotterdammers elkaars verhaal en ervaringen kunnen horen. Op die manier kunnen mensen ervaren dat verschillen er mogen zijn en dat verschillen kansen bieden om Rotterdam mooier te maken.

We doen dit samen met ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit Rotterdammers die dialoog een warm hart toedragen en willen helpen in de realisatie van dialogen. We noemen hen de dialoogfans. Het zijn de mensen die elk een stukje van de stad kennen en daar thema’s voor dialogen kunnen ontdekken. Of zelf een dialoog organiseren en begeleiden. Of onderwerpen aandragen voor workshops om samen te blijven leren over dialoog. Of een dialoog van een ander begeleiden. Of… We hopen dat dialoogfans met ons en elkaar hun talenten, netwerken en hulpbronnen inzetten om steeds meer Rotterdammers met elkaar in gesprek te brengen. 

We brengen ons netwerk twee keer per jaar bij elkaar om ideeën te genereren en samenwerking te stimuleren. We zien het als onze taak en steken er graag energie in om mensen uit ons netwerk te ondersteunen bij hun initiatief om dialoog te realiseren. Tot slot stimuleren we ook samen het leren in dialoog, daarvoor organiseren we bijv. workshops voor dialoogfans of proberen we samen nieuwe vormen van dialoog uit.

We doen dit voor Rotterdam

Om echt impact te kunnen maken, is het belangrijk dat het initiatief voor een dialoog ligt bij organisaties met hart voor de Rotterdamse samenleving. We denken aan organisaties die Rotterdam socialer, schoner, veiliger of duurzamer willen maken. Iedere Rotterdammer kan hiertoe het initiatief nemen. Het kan gaan om organisaties met een maatschappelijk taak, organisaties die een maatschappelijke bijdrage willen leveren en/of een thema hebben waar ze zich hard voor maken. Ook met initiatieven of Rotterdammers die niet formeel georganiseerd zijn, kunnen we samenwerkingen aangaan. Kortom, voor iedereen die samenleven in Rotterdam wil verbeteren! 

We zoeken naar dialoogthema’s waarin wij-zij denken zichtbaar is of verborgen overeenkomsten of gedeelde belangen te ontdekken zijn. We hebben geen inhoudelijke focus op specifieke thema’s. We brengen de ‘wij’ en de ‘zij’ bij elkaar in een onverwachte ontmoeting, waardoor de deelnemers van de dialoog iets nieuws kunnen leren.

Kortom…

Wij inspireren en ondersteunen initiatieven en organisaties die samenleven in Rotterdam willen verbeteren, hun eigen dialogen te realiseren. We vragen hen en jou: 

Wat is jouw Dag van de Dialoog?