Het bestuur


Van links naar rechts, staand: Ank Jansen, Benji de Levie, Arita Fibbe

Van links naar rechts, zittend: Margot Hameetman, Anna van der Giessen

Ank Jansen (voorzitter): “Dialoog is voor mij een manier om de mensen om mij heen werkelijk te zien. Binnen het bestuur zet ik mij in om elke training weer tot een succes te maken. Daarnaast probeer ik het overzicht te houden op al onze activiteiten én op de betrokken mensen, zodat we continu doen wat ons blij maakt.”
Klik hier om Ank te mailen.
Benji de Levie (penningmeester & secretaris): “Toen Rotterdam na de gebeurtenissen van 9 september 2001 het initiatief nam tot De Dag van de Dialoog, lag daar een uitgesproken grondgedachte achter: Rotterdammers zitten te vaak in hun eigen bubbel, hebben te weinig werkelijke contacten met stadgenoten in een andere situatie, of met een andere achtergrond, andere ervaringen, van een andere generatie. Vooroordelen blijven onweersproken. Onbekend maakt te vaak onbemind. Dat uitgangspunt sprak mij meer dan tien jaar geleden, toen ik in het bestuur van de Stichting In Dialoog kwam, aan. En het spreekt mij nog steeds aan. Maar met een belangrijke toevoeging: het gaat niet alleen om elkaar leren kennen en vooroordelen te slechten. Het gaat ook om een basis leggen om samen iets aan te pakken. Stappen te zetten tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid; achterstand en achterstelling; discriminatie en racisme. Juist nu waar velen alleen bezig lijken te zijn met het eigen ik, de eigen egocentrische ontwikkeling en individuele vooruitgang, is het belangrijk aandacht te richten op grotere verbanden en structurele misstanden. Elkaar ontmoeten en in dialoog gaan over iets wat allen echt raakt, kan een eerste stap zijn naar een echt leefbaar Rotterdam. Verbanden leggen tussen Rotterdammers en tussen hun groepen en organisaties. Daar wil ik me  binnen het bestuur voor in blijven zetten.”
Klik hier om Benji te mailen.
Arita Fibbe (algemeen bestuurslid): “De rijkdom  en de rust die uitgaat van een dialoog staat haaks op de snelle oordelen die zo vaak tot onbegrip en zelfs conflicten leiden. Als bestuurslid zet ik graag mijn kennis en ervaring in om mensen/groepen/organisaties in Rotterdam te ondersteunen, die een relevante vraag willen bespreken  met behulp van de dialoogmethode.
Vanaf de vraag of een dialoog een zinnige optie is tot het daadwerkelijk organiseren, voeren en evalueren  denk ik graag mee. Vanuit de overtuiging dat een dialoog een situatie kan openbreken en positieve energie genereert, waarin meer mogelijk is.”
Klik hier om Arita te mailen.

Margot Hameetman (algemeen bestuurslid): “Dialoog voor mij is bijna zoiets als ademhalen…. het is een houding ….en ik ben al jaren onder de indruk van de mooie gesprekken die mensen in dialogen met elkaar voeren. Hoe mooi als mensen elkaar echt zien en horen. Ik draag bij door de juiste vragen te stellen, mensen met elkaar te verbinden, open te staan en te zijn voor samen leren en groeien. Ik zoek steeds naar de bedoeling; doen we echt de dingen om te bereiken waar we voor staan?!”
Klik hier om Margot te mailen.

Anna van der Giessen (algemeen bestuurslid): “Rotterdam is voor mij thuiskomen, juist door de diversiteit aan mensen en belevingswerelden. Van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan, is wat mij in het dagelijks leven plezier geeft. Ik ben toegetreden tot het bestuur van Stichting in Dialoog, omdat ik een sterke drive heb om in en voor Rotterdam van betekenis te zijn. Door dialogen te organiseren en echte ontmoetingen te laten ontstaan brengen we echts iets teweeg bij mensen. Leven in de stad wordt zo meer samenleven, er ontstaat meer begrip en we verrijken elkaar. Dat vind ik een mooi idee, waar ik me graag voor inzet door de thema’s die ertoe doen te verbinden aan mensen die écht goede gesprekken willen voeren.”
Klik hier om Anna te mailen.

close

Mis geen dialoog!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.