Vacatures

Vacature bestuurslid

Rotterdam is een stad met grote diversiteit op vele vlakken. Dit verrijkt de stad. Samenleven in een superdiverse stad gaat echter niet vanzelf. Nu veel traditionele ontmoetingsplekken verdwenen zijn, komen mensen elkaar steeds minder spontaan tegen. Onverwachte ontmoetingen en de ontdekking van verborgen overeenkomsten of gedeelde belangen worden zo steeds schaarser. Wanneer mensen elkaar niet kennen, worden verschillen benadrukt en het aandachtig luisteren naar elkaar wordt bedreigd. Zo ontstaat ‘wij’ tegenover ‘zij’.

Dat zien wij liever anders.

De Stichting In Dialoog Rotterdam brengt mensen samen door dialogen te organiseren. Een dialoog creëert nieuwe perspectieven rondom een thema, begrip voor andere zienswijzen, maar ook het ontdekken van gezamenlijkheid. Wij willen mensen laten ervaren dat verschillen er mogen zijn en dat verschillen kansen bieden om Rotterdam mooier te maken.

Doe jij mee als bestuurslid?

De rol van het bestuur

Het bestuur van de Stichting in Dialoog bestaat op dit moment uit 5 mensen en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën en het beleid. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het Rotterdamse netwerk én organiseert alle activiteiten zelf. Het bestuur organiseert aan de ene kant dus dialogen en allerlei activiteiten om dialogen te faciliteren, zoals trainingen. Aan de andere kant houden we ook de stichting draaiende door allerlei ondersteunende taken, zoals jaarverslagen schrijven, fondsen werven, notuleren en onze communicatiemiddelen verzorgen.

We zijn te typeren als een actief en betrokken bestuur en werken allen onbetaald voor de stichting. We vergaderen eens per 4 weken. Onze tijdsinzet is 4 uur per persoon per week (soms wat meer, soms wat minder). Het afgelopen jaar hebben we onze visie en missie aangescherpt. We hebben nu de daaruit voortvloeiende doelen scherp voor ogen. Na recent vertrek van enkele bestuursleden, zoeken we versterking.

Het bestuur

Wat zien wij graag in onze bestuursleden?

  • Een integere en enthousiaste persoonlijkheid
  • Met een eigen netwerk dat je wil activeren voor de Stichting en/of je wil een netwerk voor dit doel ontwikkelen
  • Passie en inzet om dialogen te organiseren, dit vinden we belangrijker dan ervaring
  • Dat je achter de visie en werkwijze van de Stichting staat
  • Een warme betrokkenheid bij Rotterdam en haar bewoners
  • Een lerende houding, in ons bestuur gaan we samen op ontdekkingstocht en leren we van elkaar en met onze opdrachtgevers

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken met name bestuursleden die zich richten op het voeren van netwerkgesprekken en onderhouden van relaties om te onderzoeken waar we dialogen kunnen organiseren.

Heb je andere kwaliteiten waarvan jij denkt dat ze van waarde zijn voor de stichting? Laat het ons ook weten. Wij willen niet alleen de onverwachte ontmoetingen in Rotterdam organiseren, maar ook in ons bestuur. Echt verrassende ideeën komen voort uit een samenspel van culturen, netwerken, kennis en ervaring.

Een precieze taakinvulling spreken we graag met je door, zodat deze aansluit bij jouw passie en kracht.

Wat bieden we?

  • Een veelzijdige en uitdagende vrijwilligersfunctie bij een dynamische, maatschappelijk betrokken stichting
  • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in de stad gebeurt
  • Een enthousiast team bestuursleden met ervaring

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Stuur een mail naar Arita Fibbe via aritafibbe @ dagvandedialoog . nl (spaties verwijderen).

En mocht je iets voor de Stichting willen betekenen, zonder meteen lid te worden van het bestuur, horen we het ook graag.

Mis geen dialoog!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.